B&H consult – Poradenství k čerpání dotací z fondů EU pro Vaše podnikání

B&H consult – Poradenství k čerpání dotací z fondů EU pro Vaše podnikání a růst

B&H consult se soustředí především na dotační tituly pro výrobní společnosti, a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, Programu rozvoje venkova.

Dotační poradenství

Za projektem poskytovat dotační poradenství pod značkou B&H consult stojí bývalí kolegové ze státní agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest – Blanka Bendlová a Pavel Hájek. Vzhledem k silné poptávce po odborných službách v dotačním poradenství, se kterou se i po odchodu z CzechInvestu setkávali, se rozhodli vytvořit společný tým a vyplnit mezeru na trhu poradenských agentur (nejen) v Plzeňském kraji. B&H consult se soustředí především na dotační tituly pro výrobní společnosti, a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, Programu rozvoje venkova a investičních pobídek.

Naším cílem je úspěšný projekt a spokojený zákazník.

Komplexní dotační poradenství

 • Dotační audit – posouzení životaschopnosti podnikatelského záměru a vhodnosti žadatele
 • Komunikace s administrativními orgány, zjišťování aktuálních informací týkající se dotačních titulů
 • Zpracování žádosti o dotaci, včetně podnikatelského záměru/studie proveditelnosti
 • Aftercare – administrativa spojená s udržením dotace:
  • Realizace výběrových řízení
  • Příprava průběžných monitorovacích a závěrečných zpráv
  • Zpracování žádostí o platbu
  • Realizace změnových řízení projektu
  • Spolupráce při kontrole správních orgánů na místě realizace projektu
Máme 10 let zkušeností v oblasti dotačního poradenství. Bc. Pavel Hájek, PhDr. Blanka Bendlová, MBA

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Poradenství k čerpání dotací
z fondů EU pro Vaše podnikání
a růst

Poskytujeme komplexní dotační
poradenství pro podnikatelské subjekty,
neziskový sektor i veřejnou správu
nejenom v rámci Plzeňského kraje,
ale i celé ČR. Stojíme za projekty
o celkové investici téměř 1mld. Kč.

pokračování

Máme 10 let zkušeností v oblasti dotačního poradenství. Bc. Pavel Hájek, PhDr. Blanka Bendlová, MBA

EURON STEEL s.r.o.

Zrealizováno:

PEBAL s.r.o.

Díky profesionálnímu přístupu a flexibilitě společnosti B&H consult jsme zrealizovali inovační a výzkumné projekty za vice než 100 mil. Kč.

Ing. Jiří Studeník

výkonný ředitel
Agrometall s.r.o.

Zrealizováno:

Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o.

Oceňujeme vysoké nasazení a kvalitu služeb společnosti B&H consult při realizaci projektů na modernizaci technologií za více než 50 mil. Kč pro přesnou slévárenskou produkci a obrábění.

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

jednatel
Agrometall s.r.o.

Zrealizováno:

AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

Společnost B&H consult pro nás realizovala projekty na výrazné zlepšení welfare skotu a zvýšení efektivity živočišné výroby. Oceňujeme osobní přístup a vysokou odbornost konzultantů.

Ferdinand Hodek

předseda představenstva

Aktuálně

07. 04. 2017

Vyhlášeny 2 nové výzvy v OP PIK

Na přelomu března a dubna 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci OP PIK. Jedná se o program Vysokorychlostní internet a Smart grids II.

08. 02. 2017

Na začátku února byly vyhlášeny další 2 nové výzvy v OP PIK

2. 2. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci OP PIK. Jedná se o druhé výzvy programu Úspory energie v SZT a Smart grids I.

26. 01. 2017

V lednu 2017 byly spuštěny 2 výzvy v OP PIK

Dne 25. 1. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci OP PIK. Jedná se o program Obnovitelné zdroje energie, který podporuje výrobu a distribuci energií pocházející z obnovitelných zdrojů a také o program Nízkouhlíkové technologie, který podporuje zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

04. 12. 2016

Spuštěny programy Inovace, Úspory energie, Služby infrastruktury a Aplikace

28. a 29. 11. 2016 byly vyhlášeny 4 nové výzvy v rámci OP PIK. Jedná se o program Inovace – inovační projekt, který podporuje zavádění inovovaných produktů do výroby, program Úspory energie, zaměřený na aktivity spojené s úsporou spotřeby energie, program Služby infrastruktury zaměřený na budování inovační infrastruktury a Aplikace, které jsou zaměřeny na průmyslový výzkum a experimentální vý­voj.

25. 11. 2016

Do konce roku 2016 bude vyhlášeno několik výzev z OPPIK

Do konce roku 2016 vyhlásí Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy k jednotlivým programům OP PIK. Konkrétně se jedná o následující programy podpory: Služby infrastruktury, Úspory energie, Inovace – Inovační projekt, Aplikace, Smart grids I: distribuční sítě, Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie v SZT, Obnovitelné zdroje energie, Spolupráce: Technologické platformy, Vysokorychlostní internet.

22. 11. 2016

Nově vyhlášené výzvy v OP PIK

11. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy Technologie a Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

25. 10. 2016

9 nově vyhlášených výzev v OP PIK

Během října 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9 nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Jedná se o vyhlášení výzev v rámci programů: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce — Klastry, Marketing, Nemovitosti, Školicí střediska, ICT a sdílené služby.

10. 10. 2016

Blíží se konec 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova, ve kterém budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za více než 4,5 miliardy korun. Příjem žádostí probíhá do 31. října 2016.

29. 08. 2016

NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

Od 18. července se malé a střední podniky mohou hlásit do interních projektů agentury CzechTrade. Jedná se konkrétně o projekty NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Jejich cílem je usnadnit MSP vstup na zahraniční trhy prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí.

03. 08. 2016

Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova, ve kterém budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za více než 4,5 miliardy korun.

Výběr z referencí

Pebal s.r.o.

Pebal s.r.o.

Inovace produktu a procesu a vybudování vývojového střediska společnosti Pebal s.r.o. ve výši 100 mil. Kč. Podpořeno z dotačního programu Inovace a Potenciál v rámci OPPI.

SOLODOOR a.s.

SOLODOOR a.s.

Pořízení nové výrobní technologie předního českého výrobce dveří. Podpořeno z dotačního programu Rozvoj v rámci OPPI.

Dřevošrot a.s.

Dřevošrot a.s.

Dotace na rozšíření stávajícího informačního systému společnosti Dřevošrot a.s. Podpořeno z dotačního programu ICT v podnicích v rámci OPPI.

Agrometall s.r.o.

Agrometall s.r.o.

Rozšíření a modernizace technologického vybavení společnosti Agrometall s.r.o. v celkové hodnotě 14 mil. Kč. Podpořeno z dotačního programu Rozvoj v rámci OPPI.

Ginzel, s.r.o.

Ginzel, s.r.o.

Inovace produktu (skleněných kuliček) a procesu společnosti Ginzel, s.r.o. Podpořeno z dotačního programu Inovace v rámci OPPI.

EURON STEEL s.r.o.

EURON STEEL s.r.o.

Modernizace a rozšíření procesu obrábění formou nákupu CNC horizontální vyvrtávačky. Podpořeno z dotačního programu Rozvoj v rámci OPPI.

Ing. Kamil Mana

Ing. Kamil Mana

Rekonstrukce bývalého zemědělského areálu na truhlářskou a zámečnickou dílnu. Podpořeno z dotačního programu Nemovitosti v rámci OPPI.

Smart software s.r.o.

Smart software s.r.o.

Dotace na mzdové náklady zaměstnanců v rámci vývoje Smart Data Centra. Podpořeno z dotačního programu ICT a strategické služby v rámci OPPI.