Obnovitelné zdroje s.r.o.

Pořízení drtiče na klest a ostatní dřevní odpad za účelem zefektivnění lesnické činnosti společnosti – PRV: opatření I.1.2.1 – Lesnická technika

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 11 mil. Kč (z toho dotace 30 %)
Doba realizace: 2011 – 2012

Pořízení drtiče na klest a ostatní dřevní odpad za účelem zefektivnění lesnické činnosti společnosti – PRV: Investice do lesů – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 8 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 2012