Woodfish s.r.o.

Rozšíření a modernizace výrobních technologií společnosti Woodfish s.r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2,9 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2010 –2012