Discomp s.r.o.

Školicí středisko společnosti Discomp – OPPI: Školicí střediska – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 15,8 mil. Kč (z toho dotace 56 %)
Doba realizace: 2010 – 2012

Podpora exportních příležitostí společnosti Discomp s.r.o. – OPPI: Marketing – II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 1,9 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2010–2011