G & B beads, s.r.o.

Implementace komplexního informačního systému (ERP) ve společnosti G & B beads, s.r.o. – OPPI: ICT v podnicích – III. výzva

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2011 – 2013