LINEA HOME s.r.o.

Modernizace kotle na biomasu a využití odpadní páry pro výrobu elektrické energie – OPPI: Eko-energie – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 30 mil. Kč (z toho dotace 46 %)
Doba realizace: 2010 – 2012