VOLNÉ PROSTORY s.r.o.

Elektrárna na spalování biomasy – OPPI: Eko-energie – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 335 mil. Kč (z toho dotace 30 %)
Doba realizace: 2010 – 2012 (žadatel neobdržel stavební povolení – nerealizováno)