KOVOS NOVÝ KNÍN, spol. s r.o.

Rozšíření výrobních prostor – stavebnětechnická úprava bývalé bramborárny na výrobnu sušáren dřeva – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 2,49 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2012–2013