Rott design s.r.o.

Zavedení výroby masivních nábytkových dílců – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 9,98 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 2012–2013

Rozvoj mikropodniku Rott design s.r.o. – pořízení technologií – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7.4 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 9/2014 – 6/2015