OVM PELLET s.r.o.

Zavedení výroby příhradových vazníků, tvarovaných biopaliv a palivového dřeva – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 10 mil. Kč (z toho dotace 44 %)
Doba realizace: 2012–2013