DM Dřevovýroba MF, a. s.

Školicí centrum společnosti DM Dřevovýroba MF, a.s. – OPPI: Školicí střediska – II. výzva – prodloužení

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 9,850 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2014