VOCHOC s.r.o.

Posílení exportních aktivit společnosti Vochoc s.r.o. – OPPI: Marketing – II., prodloužení II.

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 0,68 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2013