Dřevošrot a.s.

Implementace nového IS do společnosti Dřevošrot a.s. – OPPI: ICT v podnicích – III., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 4,92 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2012–2014