STANEST s.r.o.

Pořízení montovaného adaptéru pro lesnickou techniku společnosti STANEST s.r.o. – PRV: opatření I.1.2.1 – Lesnická technika

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2013