Pavel Kuchařík

Technologie na zpracování biomasy z lesnické výroby pro provozovnu Licomělice – PRV: opatření I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh
Výše projektu: 1,65 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2013