Jack´s Wood s.r.o.

Modernizace pilařského provozu ve Spáleném Poříčí – PRV: opatření I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh
Výše projektu: 9,85 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2013–2014