VŮNĚ DŘEVA s.r.o.

Snížení energetické náročnosti truhlářského provozu společnosti VŮNĚ DŘEVA s.r.o. – OPPI: Eko-energie – III., prodloužení I

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5,44 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2013