LETEL elektronik s.r.o.

Průmyslová zóna Letel – OPPI: Nemovitosti – II., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2,99 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2013