Ing. Kamil Mana

Rekonstrukce výrobního areálu – Nynice – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 11 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2013–2014

Technologické vybavení zámečnické a truhlářské dílny – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 6.3 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 6/2014 – 5/2015