TORHAM s.r.o.

Rozšíření a modernizace technologického vybavení společnosti TORHAM s.r.o – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3,17 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2012–2013