Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Modernizace technologií společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 33 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2014 – 2015

Modernizace technologií pro slévárenskou produkci a obrábění odlitků – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 18 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 6/2014 – 8/2015