Agrometall s.r.o.

Rozšíření a modernizace technologického vybavení společnosti A G R O M E T A L L s. r. o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 14 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2014 – 2015