EURON STEEL s.r.o.

Modernizace a rozšíření procesu obrábění – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 6 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2014 – 2015