EXPOSALE – CZ s.r.o.

Implementace komplexního informačního systému (ERP a CRM) ve společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. – OPPI: ICT v podnicích – III. výzva prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3 mil. Kč (z toho dotace 60 %)

Rozšíření a modernizace technologií společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7 mil. Kč (z toho dotace 50 %)

Podpora exportních aktivit společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. – OPPI: Marketing – II., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1,96 mil. Kč (z toho dotace 50 %)