BCU s.r.o.

Nákup CNC výrobní technologie včetně příslušenství – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2.9 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 6/2014 – 1/2015