Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářských produktům

Jste výrobcem potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo zemědělský podnikatel? Zamýšlíte hmotné nebo nehmotné investice v rámci Vašeho zpracovatelského provozu, které se týkají výroby potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny? Plánujete nakoupit novou technologii či vystavět novou nebo zrekonstruovat stávající provozovnu?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli kladně, tak jste vhodným žadatelem v rámci Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářských produktům. Preferovány jsou oblasti zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny.