Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. května 2013 Výzvu k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014, který je podpořen z programu MARKETING (OPPI). Na tuto výzvu je alokováno 151 200 000 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 3.6.2013 a ukončen dne 28.11.2014. Pos­kytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade.