Dotace na vývoj informačních technologií – ICT a strategické služby

Dne 1. 11. 2013 byla vyhlášena poslední výzva programu ICT a strategické služby v rámci operačního období 2007–2013. Podporu lze získat na vývoj software, zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením a center oprav high-tech výrobků a technologií. Dotaci až ve výši 60 % lze získat buď na dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek nebo na hrubé mzdy zaměstnavatelů a povinné odvody zaměstnavatele.

  • příjem RŽ: 6. 11. 2013 (od 13:00) – 17. 11. 2013 (do 13:00)
  • příjem PŽ: 6. 11. 2013 (od 13:00) – 7. 2. 2014 (do 13:00)