Aktuální dotace v rámci programu Programu rozvoje venkova

V termínu 3. – 14. 3. 2014 bude spuštěno 20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Dotace na inovace v potravinářství

V rámci podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství pro území hlavního města Prahy budou podporováni zpracovatelé potravin (mlékárny, jatka, apod.) ve spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.

Dotace pro zemědělské podniky

V rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků bude možné získat dotaci na investice do živočišné a rostlinné výroby – např. na stavby a technologie pro chov dobytka včetně přidružených staveb jako jsou jímky, hnojiště, nebo stavby a technologie pro pěstování ovoce, zeleniny a chmele (skleníky, stavby pro skladování zeleniny, aj.)

Dotace pro podnikání v obcích do 2000 obyvatel

V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje budou moci mikropodniky (firmy s max. 10 zaměstnanci) a s místem realizace projektu v obcích do 2000 obyvatel žádat o dotace na podporu stavebních i technologických investic do výrobních provozů (truhlárna, zámečnictví, textilní výroba, výroba strojů atp.).