Dotace na technologie určené pro výzkum a vývoj

Mezi 10. 6. a 10. 7. je naplánován příjem registračních žádostí v rámci III. výzvy programu Potenciál (II. prodloužení). Program je zaměřen na zavádění a rozšiřování kapacit potřebných pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Dotace je určena na nákup technologií potřebných pro VaV, mzdové náklady VaV pracovníků a materiál potřebný pro vývoj prototypu.

  • Vyhlášení výzvy: 10. 6. 2014
  • Příjem registračních žádostí: 10. 6. – 10. 7. 2014
  • Příjem plných žádostí: 10. 6. – 19. 8. 2014