Dotace pro výrobní podniky v novém operačním období 2014–2020

V rámci nového operačního období 2014 – 2020 byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard EUR, což je o 2, 7 mld. EUR méně než v předchozím operačním období 2007–2014. Mezi hlavní novinky oproti minulému období patří snížení počtu programů, jednotné metodické prostředí a zjednodušení administrativy prostřednictvím elektronizace monitorovacích zpráv. Spuštění prvních výzev nového operačního období se očekává nejdříve v druhé polovině roku 2015. Podrobnější informace naleznete zde.