Dotační management

Nabízíme komplexní poradenské služby ve všech programech v operačním období 2014–2020

 • Dotační audit – posouzení životaschopnosti podnikatelského záměru a vhodnosti žadatele
 • Komunikace s administrativními orgány, zjišťování aktuálních informací týkající se dotačních titulů
 • Zpracování žádosti o dotaci, včetně podnikatelského záměru/studie proveditelnosti
 • Aftercare – administrativa spojená s udržením dotace:
  • Realizace výběrových řízení
  • Příprava průběžných monitorovacích a závěrečných zpráv
  • Zpracování žádostí o platbu
  • Realizace změnových řízení projektu
  • Zpracování změnových požadavků v rámci projektu
  • Spolupráce při kontrole správních orgánů na místě realizace projektu

Cenová nabídka
Za naše služby si v rámci dotačního managementu standardně účtujeme fixní poplatek po podání žádosti o dotaci a dále success fee (provizi v případě schválení projektu) z výše dotace dle Rozhodnutí (v řádech jednotek procent), která je splatná po částech v případě etapizace projektu. Každému klientovi je vyhotovena kalkulace na míru a zohledňuje náročnost projektu a celkovou investici.

V případě, že máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat zde.