Investiční pobídky

Nejen investoři zavádějící výrobu nebo rozšiřující produkci ve zpracovatelském průmyslu, ale také technologická centra a centra strategických služeb mohou nově čerpat investiční pobídky v České republice. A to díky novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění platném od 1. května 2015. 

Pro koho jsou investiční pobídky určeny:

 • nové i stávající společnosti
 • české společnosti i zahraniční investory se sídlem na území ČR

Na jaké aktivity lze čerpat investiční pobídky:

a) zpracovatelský průmysl

 • podmínkou je investice v minimální výši 100 mil. Kč do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho alespoň 50 mil. Kč do nového strojního zařízení
 • v regionech s vysokou nezaměstnaností se tyto hodnoty snižují na polovinu
 • podmínkou je vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst
 • způsobilými náklady jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

b) technologická centra

 • podmínkou je investice v minimální výši 10 mil. Kč do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z toho alespoň 5 mil. Kč do nového strojního zařízení.
 • podmínkou je vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst.
 • způsobilými náklady jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo mzdové náklady vynaložené v průběhu 2 let na nová pracovní místa.

c) centra strategických služeb

 • podmínkou je vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst u center pro tvorbu software a datových center nebo minimálně 70 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb s výjimkou call center. U call center je to minimálně 500 nových pracovních míst.
 • způsobilými náklady jsou mzdové náklady vynaložené v průběhu 2 let na nová pracovní místa nebo náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Typy pobídek:

a) Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let. (úplná či částečná)
b) Převod území za zvýhodněnou cenu.
c) Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo.
d) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace.
e) Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) – max. 5 % z celkových nákladů.
f) Osvobození od daně z nemovitosti na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách.

Základní podmínky:

 • zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby nebo vybudování nového / rozšíření stávajícího výzkumně vývojového centra nebo zahájení / rozšíření činností center strategických služeb.
 • minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma leasingu) – 50 mil. Kč (regiony I), 100 mil. Kč (regiony II.
 • nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastním kapitálem investora.
 • minimálně 50 % celkové investice směřuje do strojního zařízení.
 • strojní zařízení musí být nové.
 • splnění výše uvedených podmínek do 3 let od data udělení pobídek.
 • zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let.

Regiony I Popis – hospodářsky problémové regiony – minimální investice 50 mil. Kč

Regiony II – ostatní regiony – minimální investice 100 mil. Kč

Popis

1. Bílina; 2. Bílovec; 3. Bohumín; 4. Broumov; 5. Bruntál; 6. Bystřice nad Pernštejnem; 7. Česká Třebová; 8. Český Těšín; 9. Děčín; 10. Frýdlant; 11. Havířov; 12. Hodonín; 13. Cheb; 14. Chomutov; 15. Jeseník; 16. Kadaň;17.Kar­viná; 18. Konice; 19. Králíky; 20. Kraslice; 21. Kravaře; 22. Krnov; 23. Kyjov; 24. Lipník nad Bečvou; 25. Litvínov; 26. Louny; 27. Mikulov; 28. Moravská Třebová; 29. Moravské Budějovice; 30. Moravský Krumlov; 31. Most; 32. Nový Bor; 33. Odry; 34. Orlová; 35. Ostrava; 36. Ostrov; 37. Podbořany; 38. Přerov; 39. Rumburk; 40. Rýmařov; 41. Sokolov; 42. Stříbro; 43. Svitavy; 44. Šternberk; 45. Šumperk; 46. Tanvald; 47. Teplice; 48. Uničov; 49. Ústí nad Labem; 50. Valašské Klobouky; 51. Varnsdorf; 52. Veselí nad Moravou; 53. Vítkov; 54. Vsetín; 55. Zábřeh; 56. Znojmo; 57. Žatec