Spuštění OPPIK je naplánováno již na duben 2015

Koncem roku 2014 byly ke schválení Evropské komisi odeslány tři z deseti českých operačních programů a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byl jedním z nich. Nový operační program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a pro české podnikatele je v něm připraveno k čerpání zhruba 120 miliard korun. Pokud Evropská komise OPPIK schválí, MPO předpokládá vyhlášení prvních výzev letos v dubnu.

OPPIK se po schválení ze strany Evropské komise stane klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014 – 2020. Informace o jednotlivých výzvách naleznete zde.

Přehled programů a plánovaných výzev OPPIK