Výběrová řízení

Pro naše klienty zpracováváme v rámci dotačního managementu i individuálně výběrová řízení od přípravy zadávací dokumentace po vyhodnocení.

Zabezpečujeme a organizujeme výběrová řízení podle metodických pravidel jednotlivých operačních programů strukturálních fondů EU a zákona 137/2006 Sb.

Zákon č. 137/2006 Sb. rozeznává následující druhy zadávacího řízení:

  • Otevřené řízení – § 27
  • Užší řízení – § 28
  • Jednací řízení s uveřejněním – § 29
  • Jednací řízené bez uveřejnění – § 34
  • Soutěžní dialog – § 35
  • Zjednodušené podlimitní řízení – § 38