M16 – 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

program je aktuálně uzavřený

Tento program je primárně určen všem uskupením minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí a dále všem zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin nebo výrobcům krmiv. Hlavním cílem této dotace je podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií do zemědělských podniků v rámci zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků. Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných prostředků je podpora omezena pouze na některé komodity a produkty zemědělsko-potravinářské výroby. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

  • uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí
  • zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv

Vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Plánovaný příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
**Alokace na výzvu:* 546 800 Kč

Způsobilé výdaje:

  1. provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.

Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací (např. navrhování/vývoj produktu, postupu, technologie), zkoušek a hmotných anebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely, konkrétně:

  • spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
  • spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků
  • spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny
  1. Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), konkrétně:
  • investice do výrobních technologií (zařízení) a postupů potřebných k výrobě inovativních výrobků, včetně technologií a softwaru souvisejících s dohledatelností výrobků a zvyšováním nebo monitorováním kvality výrobků
  • stavební investice potřebné k výrobě inovativních výrobků a k zavedení inovativních postupů a technologií