M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

otevření plánováno na 2016

Cílovou skupinou tohoto programu jsou soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa, soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Hlavním cílem je kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi a ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. Tato podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • soukromí a veřejní vlastníci
  • nájemci a pachtýři lesa
  • soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

1) kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi nad rámec zákona č. 149/2003 Sb.

2) ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Zásadní podmínky:

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů.

Platba je založena na standardizovaných jednorázových nákladech na sběr osiva šetrnějším způsobem (probíhá 1 x za dobu trvání závazku), které jsou přepočteny na rok trvání závazku.

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou