M08 – 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

otevření plánováno na 10/2015

Cílovou skupinou tohoto programu jsou soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky, dále, jedná – li se o státní půdu, pak může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec a veřejné orgány (kryje se pouze podpora nákladů na založení lesního porostu). Hlavním cílem podpory je zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • soukromí a veřejní vlastníci
  • nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky
  • v případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec
  • veřejné orgány – kryje se pouze podpora nákladů na založení lesního porostu

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti

Zásadní podmínky:

bude upřesněno výzvou

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou