Přeshraniční spolupráce

Cílem programů je podporovat přeshraniční spolupráci mezi hraničními regiony NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.