PO 3 SC 4: Rozvinuté sociální podnikání místních komunit (ESF)

otevření plánováno na 2016

Tento program je určen pro hlavní město Prahu, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace a pro podnikatelské subjekty. Hlavním cílem je rozvoj sociálních podniků místních komunit na území hlavního města Prahy. Mezi podporované aktivity patří provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

  • hlavní město Praha
  • městské části hl. m. Prahy
  • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • nestátní neziskové organizace
  • podnikatelské subjekty

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 2016
Předpokládaný příjem registračních žádostí: 2016
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou