PO 4 SC 2: Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání (ESF)

otevření plánováno na 2016

Tento program je určen pro hlavní město Prahu, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení a pro nestátní neziskové organizace. Hlavním cílem je zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání. Mezi podporované aktivity tohoto programu patří zejména podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu, podpora projektů, jejichž cílem je změna nebo doplnění vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku apod. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

  • hlavní město Praha
  • městské části hl. m. Prahy
  • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • vzdělávací zařízení
  • nestátní neziskové organizace

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 2016
Předpokládaný příjem registračních žádostí: 2016
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

1) podpora projektů v rámci spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních) s neziskovým sektorem, kulturním a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu

2) podpora projektů, jejichž cílem je změna nebo doplnění vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a o rozvoj kulturního povědomí

3) vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou