OP 1 SC 2: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T

otevření plánováno na 2016

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC. Hlavním cílem je „vytvoření podmínek pro větší využití vnitrozemské vodní dopravy zlepšením stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy, řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách." Mezi podporované aktivity tohoto programu patří modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest a RIS a návazný rozvoj infrastruktur prostorových dat. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území celé ČR (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest: plavební stupně, plavební komory, objekty pro zajištění bezpečnosti

2) RIS a návazný rozvoj infrastruktur prostorových dat

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou