PO 1 SC 4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury. Hlavním cílem je zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy zaváděním a rozvojem systémů městské a příměstské hromadné dopravy na dráţním principu. Mezi podporované aktivity tohoto programu patří zejména výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na měsíc prosinec v roce 2015.

Vhodný žadatel:

 • vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Termín vyhlášení výzvy: 19. 08. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 26. 08. 2016
Příjem předběžných žádostí: 26. 08. 2016 – 30. 09. 2017
Příjem žádostí o podporu: 26. 08. 2016 – 31. 12. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu – Liberecká aglomerace: 973 764 706 Kč
Alokace na výzvu – České Budějovice: 31 176 471 Kč
Alokace na výzvu – Jihlava: 23 547 059 Kč
Alokace na výzvu – Zlín: 30 117 647 Kč
Alokace na výzvu – Hradecko-pardubická aglomerace: 148 235 294 Kč
Alokace na výzvu – Ústecko-chomutovská aglomerace): 508 235 294 Kč
Alokace na výzvu – Ostravská aglomerace: 1 164 705 882 Kč
Alokace na výzvu – Olomouc: 841 764 706 Kč
Alokace na výzvu – Brno: 1 890 000 000 Kč
Alokace na výzvu – Plzeň: 1 741 764 710 Kč
Alokace na výzvu – Praha: 5 882 352 941 Kč
Výše dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Liberecká aglomerace (Liberec, Jablonec nad Nisou)
 • České Budějovice
 • Jihlava
 • Zlín – Otrokovice
 • Hradecko-pardubická aglomerace (Hradec Králové, Pardubice)
 • Ústecko-chomutovská aglomerace (Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov – Jirkov, Most a Litvínov)
 • Ostravská aglomerace (Ostrava, Opava)
 • Olomouc
 • Brno
 • Plzeň
 • Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu: tramvaje, tram-train, trolejbusy