PO 1 SC 5: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech

otevření plánováno na 2016

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury. Hlavním cílem je „dosud nevybavenou dopravní infrastrukturu postupně vybavovat vhodnými systémy ITS, které napomohou ke zlepšení řízení dopravního provozu, ke zlepšení řízení mimořádných situací a ke snížení nehodovosti a snižování následků závažných zranění způsobených dopravními nehodami." Dotace se vztahuje i na vybavování systémy, které napomohou k účinnější kontrole dodržování pravidel dopravního provozu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území celé ČR (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti

2) podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.) na městské úrovni včetně integrace na vyšších úrovních

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou