PO 1 SC 6: Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

otevření plánováno na 2016

Tento program je určen pro vlastníky dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě a pro vlastníky a provozovatele plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu. Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku. Mezi podporované aktivity tohoto programu patří obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy, úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS a obnova parku plavidel nákladní a pravidelné osobní veřejné vodní dopravy. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě (v případě nákupu železničních vozidel půjde o vozidla pro veřejnou dopravu provozovanou v závazku veřejné služby včetně dopravy přeshraniční)
  • vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území celé ČR (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

1) obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy

2) úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS

3) obnova parku plavidel nákladní a pravidelné osobní veřejné vodní dopravy

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou