PO 2 SC 2: Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

otevření plánováno na 2016

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury s veřejným přístupem. Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. Mezi podporované aktivity tohoto programu patří vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2015.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Předpokládaný příjem registračních žádostí: rok 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území celé ČR (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele).

Podporované aktivity:

  • vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících park and ride a placených parkovacích míst

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou