PO2 SC 2B 2.2. Produktivní investice do akvakultury

program je aktuálně uzavřený

Opatření je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschop­nosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. Dále je v rámci opatření podporována diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu.

Záměry

 • a) Investice do akvakultury – výzva otevřena
 • b) Diverzifikace akvakultury

Vhodný žadatel pro záměr a):

 • Podniky akvakultury (mikropodniky, malé a střední podniky).
 • Rybářské svazy a rybářské spolky.

a) Investice do akvakultury

Termín vyhlášení výzvy: 15. srpna 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS/na portálu Farmáře: 27. září 2016
Příjem plných žádostí: od 11. října 2016 do 31. října 2016,
Termín ukončení projektu: do 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 250 mil. Kč
Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů z výše 50 000 – 20 000 000 Kč


b) Diverzifikace akvakultury

Termín vyhlášení výzvy: bude upřesněno výzvou
Příjem registračních žádostí: bude upřesněno výzvou
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou
Druh podpory: bude upřesněno výzvou


Územní zaměření projektů:

 • cílovým územím je území celé ČR.

Podporované aktivity pro záměr a):

 • Produktivní investice do akvakultury.
 • Diverzifikace produkce akvakultury a chovaných druhů.
 • Modernizace akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.
 • Zlepšování životních podmínek zvířat modernizace či nákup zařízení k ochraně hospodářství před volně žijícími predátory.
 • Investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury.
 • Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.
 • Diverzifikace příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.