PO2 SC 2B 2.3. Podpora nových chovatelů

program je aktuálně uzavřený

Opatření se zaměřuje na podporu investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli s cílem zvyšování konkurenceschop­nosti odvětví akvakultury.

Vhodný žadatel:

  • Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury

Termín vyhlášení výzvy: 4. 3. 2016
Příjem registračních žádostí: 19. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 3. 5. – 17. 5. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 70 500 000 Kč – pro tento záměr = 40,5 mil. Kč
Výše dotace: 50 % z výše 50 000 – 4 999 999 Kč způsobilých výdajů
Druh podpory: Přímá nenávratná podpora

Územní zaměření projektů:

  • cílovým územím je území celé ČR

Podporované aktivity:

  • Zřizování podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli