PO5 SC 5A 5.1. Plány produkce

otevření plánováno na 2016

V rámci opatření lze čerpat podporu na přípravu a realizaci plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací a přispění k plnění cílů SRP.

Vhodný žadatel:

  • Organizace producentů

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: bude upřesněno výzvou
Předpokládaný příjem registračních žádostí: bude upřesněno výzvou
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: 75 % způsobilých výdajů
Výše podpory: Přímá nenávratná podpora

Územní zaměření projektů:

bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • Příprava a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou