PO 5 SC 1: Zvýšení kvality a efektivity realizace programu – výzva č. 4

program je aktuálně otevřený

Vhodný žadatel:

 • Hl. m. Praha

Termín vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015
Příjem plných žádostí: 15. 11. 2015 – 20. 12. 2023
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 415 mil. Kč
Výše dotace: až 100 %

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • podpora personálního, provozního a technického zajištění implementace operačního programu,
 • pořizování, vývoj a provoz interních IT aplikací,
 • vypracování evaluací, studií a analýz – jedná se především o outsourcing evaluačních, analytických a popř. poradenských služeb,
 • vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace prostřednictvím pravidelného školení v rámci kurzů a seminářů komplementárních vůči vzdělávacím aktivitám OP TP,
 • činnost Monitorovacího výboru a pracovních skupin ustanovených v rámci implementace OP PPR,
 • zavedení mechanismů v boji proti podvodům a korupci,
 • ukončování a zajištění udržitelnosti v rámci programového období 2007 – 2013 (resp. OPPA, OPPK), tzn. zajištění administrativní kapacity, nákup analytických (např. ex-post evaluace OPPA, OPPK) a poradenských služeb, odborná příprava zaměstnanců pro navazující období a komunikační a informační zajištění spojené s ukončováním období,
 • příprava navazujícího programového období 2021 – 2027, tzn. zajištění administrativní kapacity, nákup analytických (také ex-ante evaluace, pokud bude aplikovatelné) a poradenských služeb, odborná příprava zaměstnanců pro navazující období a komunikační a informační zajištění navazujícího období.podpora personálního, provozního a technického zajištění implementace operačního programu,
 • pořizování, vývoj a provoz interních IT aplikací,
 • vypracování evaluací, studií a analýz – jedná se především o outsourcing evaluačních, analytických a popř. poradenských služeb,
 • vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace prostřednictvím pravidelného školení v rámci kurzů a seminářů komplementárních vůči vzdělávacím aktivitám OP TP,